בטיחות ותקינות הצמיגים ברכב

"בתאונה קטלנית סטתה פתאום מכונית והתהפכה לצד הדרך."

הניסוח הזה חוזר על עצמו חדשות לבקרים, ויש תאונות הנגרמות בשל כשל בצמיגים.נסיעה ברכב עם צמיג לא תקין או לא מתאים היא סכנה חמורה, ועלולה להיות ההבדל בין חיים ומוות.

הצמיג הוא "הקשר" שלכם עם הכביש.הצמיגים ברכב מתבלים במשך הזמן בשל בלאי פיזי (שחיקה) ובלאי כימי (חמצון או התייבשות).כתוצאה מכך ביצועיו של הצמיג הולכים ופוחתים, ומכאן גם אחיזתו בכביש נחלשת.

צמיג בלוי הוא צמיג מסוכן. בדקו את תאריך הייצור המוטבע על דופן הצמיג.

אין להתקין ברכב צמיג משומש שמזמן ייצורו חלפו יותר משנתיים, ותמיד טוב יותר לרכוש צמיג חדש ולקבל תעודת אחריות.
 
חשיבות החריץ בצמיג

עומק החריצים בצמיג חדש נקבע על פי תקן עולמי. נקודות בוחן (אינדקטורים) לבלאי סוליית הצמיג מסודרות לרוחב סוליות הצמיג, בכל 60 מעלות. כל היצרנים מחויבים לסמן את הנקודות הללו, שבעצם מסמנות את הקצה היעיל של סוליית הצמיג.
 
לחץ אוויר תקין

חוסר לחץ אויר הינו האויב מספר 1 של הצמיג. לחץ אוויר תקין בצמיגים חשוב מאוד. הוא משפיע על יציבות הרכב, על יכולת הביצוע שלו, על בטיחות הנסיעה, על מרחק הבלימה, על צריכת הדלק ועל בלאי הצמיג ותדירות החלפתו.

צמיג שלחץ האוויר בו נמוך או גבוה מדי מתבלה במהירות, נאחז פחות בכביש ועשוי להתפוצץ בפתאומיות ולהביא לידי התהפכות הרכב.כל שינוי מהלחץ המתאים, ולו בגלגל אחד, עלול להביא לידי סטייה של הרכב ולאיבוד השליטה של הנהג.

זכרו - לחץ אוויר תקין יכול להציל חיים.
 
ניפוח נכון

 • יש לכייל (לכוון) את משאבת הניפוח בתחנת הדלק ללחץ הרצוי.
 • יש לחבר את משאבת האוויר לשסתום הניפוח בצמיג (ונטיל) ולהחזיק אותה במצב לחוץ.
 • משאבת הניפוח תתחיל להשמיע צלצולים במרווחים קבועים. הצלילים ייפסקו כאשר הלחץ בצמיג יהיה זהה ללחץ שכויל במשאבה.
 • חזרו על הפעולה בכל הצמיגים, ובכלל זה בצמיג הרזרבי.

 
במבחן הרישוי ניתן לפסול צמיג מהסיבות הבאות:

 • סדקי התיישנות.
 • הפרדה או בליטות בדופן הצמיג.
 • חוטי רבדים גלויים בכל אזורי הצמיג.
 • נזקים בצמיג מעבר לגבול המותר.
 • חריטה בהיקף הדופן עקב נסיעה ללא אוויר.
 • נפיחות באזורי הסוליה בדפנות או בעקב.
 • שחיקת סוליה חלקית בשל כיוון גלגלים לקוי.
 • שחיקת הסוליה עד לבליטות בחריצים, המסמנות את גבול השימוש הבטוח.
 • סימונים שחוקים כולל תאריך ייצור 
 • מכה, כיפוף או סדק בחישוק.

 
כללי זהב לשמירה על בטיחות מרבית

 • הקפידו לרכוש אך ורק צמיגים באיכות טובה.
 • בדקו לחץ אוויר פעם בשבועיים .
 • בעת מילוי האוויר בצמיגים ודאו שלחץ האוויר מכויל בהתאם להוראות יצרן הרכב, הרשום על המדבקה הנמצאת ב"משקוף" הדלת.
 • הקפידו לבדוק היטב את תאריך ייצור הצמיג. אין להתקין צמיגים שחלפו יותר מ- 6 שנים ממועד ייצורם.
 • בדקו מפעם לפעם את מצב הצמיגים. ודאו שאין בגלגל חתכים, בקיעים, יובש, עיוותים, נפיחויות או עצמים  זרים, ושהחריצים שבצמיגים לא נשחקו. גיליתם תקלה? פנו מיד לצמיגאי מוסמך.
 • התאימו את הצמיגים לרכב על פי המלצת יצרן הרכב, כפי שהיא מופיעה בספר הרכב.

פורסם באתר משרד התחבורה