ליווי נהגים חדשים (פרויקט 1000)

ליווי נהגים חדשים

פרויקט זה נולד מתוך זיהוי חסרון בחניכה, הסברה, מודעות והבנה מהי  נהיגה?

ההדרכה הינה אישית משמע יחס מדריכים 1:1.

ההדרכה כוללת ארבעה מפגשים:

  • הדרכה תיאורטית האורכת כ - 3 שעות בה מגיע המדריך לבית החניך ומעביר מהי נהיגה בסיסית.
  • הדרכה במגרש סטרילי האורכת כ - 4 שעות וכוללת בתוכה: מימד רכב, בלימות, כניסה לחניה , נסיעה לאחור , התחמקות ממכשול.
  • הדרכה מעשית בכביש באור יום האורכת כשעה וחצי וכוללת בתוכה: נהיגה בדרכים עירוניות ובין עירוניות, ראית הנולד, השתלבות בתוך צומת, עקיפה ועוד.
  • הדרכה מעשית בכביש  חשוך האורכת כ שעה וחצי שעות וכוללת בתוכה: נהיגה בדרכים עירוניות ובין עירוניות , ראית הנולד, השתלבות בתוך צומת, עקיפה ועוד.