עכשיו זה סופי

השר כץ חתם על התקנות האחרונות הדרושות ליישומו של חוק הנהיגה הספורטיבית.

בשורה טובה לחובבי הספורט המוטורי בישראל. ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת אישרה היום (יום רביעי) את התקנות האחרונות של הנהיגה הספורטיבית שיאפשרו קיום מרוצי מכוניות ואופנועים בארץ, במסלולים מיוחדים שהוכשרו לכך.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ שחתם על תקנות הנהיגה הספורטיבית ציין כי מדובר בתקנות האחרונות, הדרושות ליישומו של חוק הנהיגה הספורטיבית. החוק מאפשר לקיים בישראל תחרויות של מרוצי מכוניות מקומיות ובינלאומיות, במכוניות ספורט  שיאושרו על ידי הרשות לנהיגה ספורטיבית.

התקנות שנחתמו על ידי השר כץ כוללות את התנאים לאישור נהיגה של מכוניות מרוץ בקטעי כביש שונים הנחוצים לצורך מעבר בהם. על פי התקנות מעבר בכבישים אלה יותנה בהגשת בקשה מיוחדת על ידי מארגן המרוץ, בדיקה טכנית של כלי הרכב ואישור מטעם משטרת ישראל.

עוד כוללות התקנות הוראות נהיגה שאינה ספורטיבית במכוניות מרוץ. הוראות אלה מאפשרות נסיעה על כביש במגבלות הבאות: נסיעה למוסך בלבד באורך שלא יעלה על 100 מטר ונסיעה לצורך הגעה למסלול מרוצים בשעות ובימים מוגבלים, תוך הסדרת הביטוח הנדרש.

כמו כן כוללות התקנות הוראות הנהיגה שאינה ספורטיבית, במכוניות ספורט המיועדות  למסלול מרוצים פתוח. התקנות יכנסו לתוקף לאחר פרסומן ברשומות.

מכוניות הספורט לא יורשו לנוע בכבישי הארץ והן יובלו למסלולי המרוצים על גבי מובילים בלבד. מכוניות המרוץ יקבלו רישוי מיוחד למטרות ספורט בלבד והן ידרשו לעמוד בתקינה הבינלאומית
יצוין כי משרד התחבורה אימץ לפני מספר שנים את תקנות הארגון הבינלאומי לספורט מוטורי (F.I.A). נהלי הארגון כוללים בין השאר תקנון ספורט מוטורי בינלאומי, קריטריונים מיוחדים לאישור מסלולי מרוץ, בדיקות רפואיות לנהגים, תקנות טכניות לסוגי רכב מרוץ ותקנות למרוצי גביע.

מתוך פרסום באתר משרד התחבורה